Afdrukken

Erkend leerbedrijf

Erkende leerbedrijven zijn een schoolvoorbeeld voor de branche. Daarmee onderstreept u het belang van het opleiden van jonge mensen voor het vak. Leerlingen begeleiden is een leuke en verantwoordelijke taak. Als leerbedrijf biedt u o.a.:

  • een veilige leeromgeving
  • voldoende tijd aan begeleiding van de leerling
  • mogelijkheden om het beroep op het gewenste opleidingsniveau in de praktijk uit te oefenen

Wilt u ook investeren in jong talent? Vraag dan vandaag nog uw erkenning aan.

Financiële voordelen
Kosten voor scholing van leerlingen hoeft u niet altijd volledig te dragen. Er zijn (fiscale) regelingen en subsidies voor uw bedrijf. Soms draagt u minder loonbelasting en premie volksverzekeringen af voor werknemers die scholing volgen. Raadpleeg de website Rijksdienst voor ondernemend Nederland of neem contact op met uw accountant.

Hoe kan de aanvraag worden ingediend?
Aanvragen kunnen jaarlijks uiterlijk op 15 september voor 17.00 uur na het studiejaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd, digitaal worden ingediend via het eLoket. Voor deze aanvraag is een eHerkenningmiddel met betrouwbaarheidsniveau 1 nodig.

Let op! Vraag de eHerkenning tijdig aan.
eHerkenning is een digitale toegangsleutel van de overheid. Hiermee zien zij wie u bent en dat u bevoegd bent om namens uw bedrijf zaken te doen. De aanvraag voor eHerkenning niveau 1 neemt één tot zeven werkdagen in beslag. Zonder eHerkenning is het niet mogelijk uw aanvraag digitaal via het e-loket in te dienen. Vraag deze dus tijdig aan via www.eherkenning.nl.